4 augustus 2016

Groep 0/1

Welkom op de pagina van groep 0/1!

In groep 0/1 zijn we begonnen met 18 kinderen. Tot aan de kerstvakantie stromen er nog 6 nieuwe kinderen in. In februari, maart en april stromen er nog 7 nieuwe kinderen in. We eindigen dus met een groep van 31 leerlingen.

We hebben in groep 0/1 twee juffen.

Juf Iris en Juf Annelie.

Welke juf is er op welke dag?

Maandag Juf Annelie
Dinsdag Juf Iris
Woensdag Juf Iris
Donderdag Juf Iris
Vrijdag Juf Iris/juf Annelie (eens in de twee weken is onze duo dag, op deze dag zijn wij beiden aanwezig voor extra ondersteuning)

Hoe kunt u ons bereiken?

Een email versturen kan ook. Zie e-mailadressen in de jaarkalender.

Of stuur ons een berichtje via Parro!

* Op dinsdag en donderdag sporten wij in het speellokaal.
Geeft u sportschoenen mee.

Thema’s

Wij werken in de klas aan de hand van een thema. De thema’s die we dit jaar behandelen zijn:

  • Het kleurenmonster
  • Feest: kikker een bijzondere dag
  • Bouwen met Sam
  • Fabriek: boer Boris gaat naar oma
  • Kriebelbeestjes

Middels nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van ons onderwijsaanbod.

Door thematisch te werken werken gaan we in op de belevingswereld van het kind en geven we betekenis aan een activiteit. Hierdoor is een kind meer betrokken bij de les en zal het kind meer leren. Door de bemiddeling van de leerkracht wordt het kind hierin gestuurd.

Digikeuzebord:

Wij werken met het digikeuzebord. Kinderen kiezen, d.m.v. het digibord, zelf een activiteit uit om daar mee aan de gang te gaan. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan het thema waaraan we op dat moment werken. Activiteiten waaruit kinderen kunnen kiezen zijn: diverse hoeken, ontwikkelingsmateriaal uit de kast, knutselwerkjes e.d.

Ontdekkend leren:

Spelen is leren! En door uitdagende hoeken aan te bieden prikkelen we de nieuwsgierigheid van het jonge kind.
De hoeken worden elk nieuw thema weer veranderd om het kind te blijven prikkelen en uit te dagen. De hoeken die we aanbieden zijn: huishoek, timmerhoek, knutselhoek, thema-hoek en de bouwhoek. Door met elkaar te praten ontwikkeld het kind zich in de taal.

Godsdienst:

De ochtenden worden op christelijke wijze geopend door het gebed. Dinsdag, woensdag en donderdag vertellen we verhalen uit de bijbel. We gebruiken hiervoor de methode kind op maandag. Daarnaast zingen we allerlei christelijke liedjes.