4 augustus 2016

Instroomgroep

Instroomgroep 0/1

 

Met een groep van maar liefst vijf kleuters zijn wij dit cursusjaar gestart. En wat was het al gezellig meteen.
Het afscheid nemen ging zonder problemen en alle kinderen liepen blij en enthousiast mee naar binnen.
Fijn om met zo’n groep te starten!
Natuurlijk blijft de groep niet zo klein, want iedere maand stromen er weer nieuwe kleuters in. Deze maand maar liefst zes!

We beginnen de dag met de spelinloop en de kinderen weten al precies waar en met wat ze de dag starten.
Dit zien ze aan de dagritmekaarten, die aan de wand hangen. Dat geeft structuur en houvast, want het
is met het continurooster vooral voor de jongsten een lange dag.

Via Parro, ons interne communicatiesysteem, krijgen ouders berichten en foto’s te zien wat er zich in de groep afspeelt.
Zo blijven ze op de hoogte en krijgen ze een inkijkje. En natuurlijk via de verhalen waarmee hun kind thuiskomt.

Tot de volgende keer en groet van groep 0/1,
juf Romy en juf Lianne