Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4!

Maandag:             (denk aan de zending!)

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

 

 

Algemene informatie groep 4

Hieronder leggen wij de hoofdvakken en methodes  uit.

Godsdienst: 

Elke week horen wij 3 verhalen uit de Samenleesbijbel. Ook leren we verschillende liedjes en elke maand een psalm.

Technisch lezen:

Met de methode Estafette werken wij aan het leren van een goede technische leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen (AVI, DMT). Het is belangrijk om thuis ook elke dag minimaal 10 minuten te lezen!

Taal

De methode Staal is helemaal nieuw voor groep 4, in blok 1 (thema ‘start’) hebben de kinderen de methode leren kennen en kunnen ze er steeds zelfstandiger mee werken. We oefenen met woordenschat (zie woordenlijsten onder aan deze pagina), taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. Dit doen we aan de hand van thema’s als ‘klein’, ‘onderweg’ en ‘slapen’.

Spelling

Ook voor spelling gebruiken wij de methode Staal, die aansluit op de Taal methode. In groep 4 leren de kinderen de eerste 12 spellingscategorieën en wordt er een start gemaakt met werkwoordspelling (herkennen van werkwoorden met stam+t) en grammatica (woordsoorten en leestekens).

Rekenen

In groep 4 werken wij aan

-oriëntatie op de getallen t/m 100

-optellen en aftrekken t/m 20 en later tot 100

-optellen en aftrekken over het eerste tiental

-tafels van vermenigvuldiging

-geld: gepast betalen en geld terug geven

-tijd: hele en halve uren, kwartier en oriëntatie op de kalender

-meten: meter, centimeter, kilogram, gram, liter, oppervlakte

Schrijven

Met schrijven worden de letters en cijfers herhaald en leren de kinderen de hoofdletters. Dit doen wij met de methode Pennenstreken (blokschrift).

Diversen

Verder komen er nog vakken als verkeer, begrijpend lezen, wonderlijk gemaakt, engels, gym, muziek en crea aan bod.

 

Woordlijsten Staal taal: Woordenschat

Thema: start

Les 1

Les 5

Thema: onderweg

Les 1

Les 5

Thema: klein

Les 1

Les 5

Thema: nodig

Les 1

Les 5

Thema: lekker

Les 1

Les 5

Thema: slapen

Les 1

Les 5

Thema: gek

Les 1

Les 5

Thema: kleding

Les 1

Les 5