4 augustus 2016

Groep 2

Deze pagina wordt eind augustus 2022 geüpdatet.

Welkom op de pagina van groep 2!

 

 

Samen onderweg om te leren!

Groep 1/2 b heeft 27 kinderen in de klas en twee juffen.
Juf Aloussia en juf Romy

Welke juf is er op welke dag?                      Zo zijn we bereikbaar:

Maandag Juf Aloussia aloussia@pcbdevlucht.nl
Dinsdag Juf Aloussia
Woensdag * Juf Aloussia
Donderdag * Juf Romy romy@pcbdevlucht.nl
Vrijdag Juf Romy

* Op woensdag en donderdag gaan we sporten in het speellokaal.
Geeft u sportschoenen mee.

Thema’s

Wij werken in de klas aan de hand van een thema. De thema’s die we dit jaar behandelen zijn:

-Beroepen
-Feest
-Het weer
-Onder water
-Zoem/De gele ballon (reizen)

Middels nieuwsbrieven houden we de ouders op de hoogte van ons onderwijsaanbod.

Door thematisch te werken werken gaan we in op de belevingswereld van het kind en geven we betekenis aan een activiteit. Hierdoor is een kind meer betrokken bij de les en zal het kind meer leren. Door de bemiddeling van de leerkracht wordt het kind hierin gestuurd.

Rekencircuit:

Een van de werkvormen die we in de klas gebruiken is het rekencircuit. Iedere dinsdag en donderdag werken we in kleine groepjes. Spelenderwijs werken we aan de SLO- rekendoelen. Hiervoor gebruiken we de methode: ‘met sprongen vooruit’. Kinderen werken zelfstandig en worden aangestuurd door de leerkracht. De leerkracht zit bij een groepje voor de instructie van het rekendoel dat op dat moment centraal staat. Hierdoor proberen we dat elke leerling betrokken is bij zijn eigen ontwikkeling.

Digikeuzebord:

We werken met een digitaalkeuzebord. Kinderen kiezen, d.m.v. het digibord, zelf een activiteit uit om daar mee aan de gang te gaan. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan het thema waaraan we op dat moment werken. Activiteiten waaruit kinderen kunnen kiezen zijn: diverse hoeken, ontwikkelingsmateriaal uit de kast, knutselwerkjes, tablets e.d.

Ontdekkend leren:

Spelen is leren! En door uitdagende hoeken aan te bieden prikkelen we de nieuwsgierigheid van het jonge kind.
De hoeken worden elk nieuw thema weer veranderd om het kind te blijven prikkelen en uit te dagen. De hoeken die we aanbieden zijn: huishoek, timmerhoek, knutselhoek, thema-hoek en de bouwhoek. Door met elkaar te praten ontwikkelt het kind zich in de taal. Door woordbeelden, pen en papier toe te voegen aan de hoeken zijn kinderen bezig met beginnende geletterdheid.

Taal / woordenschat:

In de kring worden er taalspelletjes gedaan, er wordt geluisterd naar elkaars verhalen en er wordt voorgelezen.
Zo werken we aan de verschillende domeinen van taal.
Een keer in de week hebben we een letterles. In deze les wordt er telkens een nieuwe letter aangeboden. De letter die centraal staat is gekoppeld aan het thema.

Godsdienst:

De ochtenden worden op christelijke wijze geopend door het gebed. We werken 3 keer per week met de methode Kind op Maandag. Hierin staan bijbelverhalen centraal. Ook zingen we met elkaar christelijke liedjes.