4 augustus 2016

Groep 2

Welkom op de pagina van groep 2!

In groep 2 zitten 27 kinderen. Er staan twee juffen voor de groep. Dat zijn juf Katja en juf Maralie. Juf Katja is onze LIO stagiaire. Wanneer juf Katja er is, dan is juf Maralie ook aanwezig. Juf Maralie geeft op deze twee dagen extra ondersteuning.

Welke juf is er op welke dag?

Maandag Juf Katja/ juf Maralie
Dinsdag Juf Katja/ juf Maralie
Woensdag Juf Maralie
Donderdag Juf Maralie
Vrijdag Juf Maralie

Hoe kunt u ons bereiken?

Een email versturen kan ook. Zie e-mailadressen in de jaarkalender.

Of stuur ons een berichtje via Parro!

* Op maandag en woensdag sporten wij in het speellokaal.
Geeft u sportschoenen mee.

Thema’s

Wij werken in de klas aan de hand van een thema. De thema’s die we dit jaar behandelen zijn:

  • Het kleurenmonster
  • Feest: kikker een bijzondere dag
  • Bouwen met Sam
  • Fabriek: boer Boris gaat naar oma
  • Kriebelbeestjes

Middels nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van ons onderwijsaanbod.

Door thematisch te werken werken gaan we in op de belevingswereld van het kind en geven we betekenis aan een activiteit. Hierdoor is een kind meer betrokken bij de les en zal het kind meer leren. Door de bemiddeling van de leerkracht wordt het kind hierin gestuurd.

Digikeuzebord:

Wij werken met het digikeuzebord. Kinderen kiezen, d.m.v. het digibord, zelf een activiteit uit om daar mee aan de gang te gaan. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan het thema waaraan we op dat moment werken. Activiteiten waaruit kinderen kunnen kiezen zijn: diverse hoeken, ontwikkelingsmateriaal uit de kast, knutselwerkjes e.d.

Ontdekkend leren:

Spelen is leren! En door uitdagende hoeken aan te bieden prikkelen we de nieuwsgierigheid van het jonge kind.
De hoeken worden elk nieuw thema weer veranderd om het kind te blijven prikkelen en uit te dagen. De hoeken die we aanbieden zijn: huishoek, timmerhoek, knutselhoek, thema-hoek en de bouwhoek. Door met elkaar te praten ontwikkeld het kind zich in de taal.

Godsdienst:

De ochtenden worden op christelijke wijze geopend door het gebed. Dinsdag, woensdag en donderdag vertellen we verhalen uit de bijbel. We gebruiken hiervoor de methode kind op maandag. Daarnaast zingen we allerlei christelijke liedjes.