4 augustus 2016

Groep 1/2

Welkom op de pagina van groep 1/2 A

Samen onderweg om te leren!

Groep 1/2 a heeft 24 kinderen in de klas en twee juffen.
Juf Tiny en juf Annelie.

Welke juf is er op welke dag?                      Zo zijn we bereikbaar:

Maandag   * Juf Tiny tiny@pcbdevlucht.nl
Dinsdag Juf Tiny
Woensdag Juf Tiny annelie@pcbdevlucht.nl
Donderdag * Juf Annelie
Vrijdag Juf Annelie Of stuur ons een bericht via Parro!

* Op maandag en donderdag sporten wij in het speellokaal.
Geeft u sportschoenen mee.

Onze klassenouders zijn:  Voor dit schooljaar zoeken wij nog nieuwe klassenouders. U ontvangt hierover meer informatie via Parro.

Thema’s

Wij werken in de klas aan de hand van een thema. De thema’s die we dit jaar behandelen zijn:

-Woeste Willem
-Herfst: Twee vechtende eekhoorntjes
-Sint en Kerst
-Mijn lichaam
-Kunst: Naar het museum en De Tangramkat
-Natuur en techniek: Samen kunnen we alles
-Zoem/De gele ballon (reizen)

Middels nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van ons onderwijsaanbod.

Door thematisch te werken werken gaan we in op de belevingswereld van het kind en geven we betekenis aan een activiteit. Hierdoor is een kind meer betrokken bij de les en zal het kind meer leren. Door de bemiddeling van de leerkracht wordt het kind hierin gestuurd.

Rekencircuit:

Een van de werkvormen die we in de klas gebruiken is het rekencircuit. Iedere dinsdag en donderdag werken we in kleine groepjes. Spelenderwijs werken we aan de SLO- rekendoelen. Hiervoor gebruiken we de methode: ‘met sprongen vooruit’. Kinderen werken zelfstandig en worden aangestuurd door de leerkracht. De leerkracht zit bij een groepje voor de instructie van het rekendoel dat op dat moment centraal staat. Hierdoor proberen we dat elke leerling betrokken is bij zijn eigen ontwikkeling.

Digikeuzebord:

Dit jaar zijn we begonnen met het digitaalkeuzebord. Kinderen kiezen, d.m.v. het digibord, zelf een activiteit uit om daar mee aan de gang te gaan. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan het thema waaraan we op dat moment werken. Activiteiten waaruit kinderen kunnen kiezen zijn: diverse hoeken, ontwikkelingsmateriaal uit de kast, knutselwerkjes, i-pads e.d.

Ontdekkend leren:

Spelen is leren! En door uitdagende hoeken aan te bieden prikkelen we de nieuwsgierigheid van het jonge kind.
De hoeken worden elk nieuw thema weer veranderd om het kind te blijven prikkelen en uit te dagen. De hoeken die we aanbieden zijn: huishoek, timmerhoek, knutselhoek, thema-hoek en de bouwhoek. Door met elkaar te praten ontwikkeld het kind zich in de taal. Door woordbeelden, pen en papier toe te voegen aan de hoeken zijn kinderen bezig met beginnende geletterdheid.

Taal / woordenschat:

In de kring worden er taalspelletjes gedaan, er wordt geluisterd naar elkaars verhalen en er wordt voorgelezen.
Zo werken we aan de verschillende domeinen van taal.
Een keer in de week hebben we een letterles. In deze les wordt er telkens een nieuwe letter aangeboden. De letter die centraal staat is gekoppeld aan het thema. De verwerkingsopdrachten worden in circuitvorm aangeboden. De kinderen zijn 10-15 min bezig met een opdracht, daarna gaan de kinderen met een andere opdracht verder. De opdrachten zijn kort en worden spelenderwijs aangestuurd door de leerkracht. Aan het einde van de les krijgt een kind het letterkoffertje mee naar huis om thuis materialen te zoeken die beginnen met de aangeboden letter. Zo zijn kinderen thuis ook bezig met letters en worden ouders betrokken bij dit proces.

Godsdienst:

De ochtenden worden op christelijke wijze geopend door het gebed. Dinsdag, woensdag en donderdag vertellen we verhalen uit de bijbel. We gebruiken hiervoor de kinderbijbel en de samenleesbijbel. Ook oefenen we het lied van de maand.