4 augustus 2016

Groep 1/2

Welkom op de pagina van groep 1/2

Samen onderweg om te leren!

Groep 1/2  heeft 26 kinderen in de klas en twee juffen.
Juf Tiny en juf Lianne.

Welke juf is er op welke dag?

Maandag   * Juf Tiny
Dinsdag Juf Tiny en Juf Lianne
Woensdag Juf Tiny
Donderdag * Juf Lianne
Vrijdag Juf Lianne

* Op dinsdag en donderdag sporten wij in het speellokaal.
Geeft u sportschoenen mee.

Zo zijn we bereikbaar:
Stuur ons een bericht via Parro
of stuur een mailtje, het e-mailadres staat in de jaarkalender.

Onze klassenouder is:  Karina Ruizendaal, de moeder van Yolie.

Thema’s

Wij werken in de klas aan de hand van een thema. De thema’s die we dit jaar behandelen zijn:

 • Kleurenmonster
 • Feest:
  Kikker en een heel bijzondere dag
  Sinterklaas
  Kerst
 • Bouwen met Sam
 • Fabriek/voedsel:
  Boer Boris gaat naar oma
 • Kriebelbeestjes

Middels nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van ons onderwijsaanbod.

Door thematisch te werken werken gaan we in op de belevingswereld van het kind en geven we betekenis aan een activiteit. Hierdoor is een kind meer betrokken bij de les en zal het kind meer leren. Door de bemiddeling van de leerkracht wordt het kind hierin gestuurd.

Digikeuzebord:

Kinderen kiezen, d.m.v. het digibord, zelf een activiteit uit om daar mee aan de gang te gaan. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan het thema waaraan we op dat moment werken. Activiteiten waaruit kinderen kunnen kiezen zijn: diverse hoeken, ontwikkelingsmateriaal uit de kast, knutselwerkjes, i-pads e.d.

Ontdekkend leren:

Spelen is leren! En door uitdagende hoeken aan te bieden prikkelen we de nieuwsgierigheid van het jonge kind.
De hoeken worden elk nieuw thema weer veranderd om het kind te blijven prikkelen en uit te dagen. De hoeken die we aanbieden zijn: huishoek, timmerhoek, knutselhoek, thema-hoek en de bouwhoek. Door met elkaar te praten ontwikkeld het kind zich in de taal. Door woordbeelden, pen en papier toe te voegen aan de hoeken zijn kinderen bezig met beginnende geletterdheid.

Taal / woordenschat:

In de kring worden er taalspelletjes gedaan, er wordt geluisterd naar elkaars verhalen en er wordt voorgelezen.
Zo werken we aan de verschillende domeinen van taal.
Een keer in de week hebben we een letterles. In deze les wordt er telkens een nieuwe letter aangeboden. De letter die centraal staat is gekoppeld aan het thema.

Godsdienst:

De ochtenden worden op christelijke wijze geopend door het gebed. Dinsdag, woensdag en donderdag vertellen we verhalen uit de bijbel.