Pasen met de zandtovenaar

Afgelopen dinsdagavond hebben we als school, samen met ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden, in een volle Immanuelkerk genoten van een mooie Paasviering. Ondersteunt met prachtige tekeningen van de zandtovenaar hebben we gekeken en geluisterd naar het verhaal van Jezus’ lijden.

Kijkt u hier naar de foto’s.

We begonnen bij de intocht in Jeruzalem. De kleuters stonden met hun palmtak te zwaaien en zongen: ‘Hosanna, de Koning komt!’. Daarna volgde het laatste avondmaal en zong groep 7 voor ons over de opdracht die Jezus meegaf: ‘Toon mijn liefde, aan de ander!’. De weg die Jezus moest gaan is moeilijk te begrijpen. Maar Jezus wist dat dit het plan van God was. In de hof van Getsemanè bad hij ook: ‘Maar God als dit uw plan is, dan ga ik deze weg’. Dat heeft groep 4 ons ook laten horen. Niet veel later bracht Judas de soldaten naar Jezus. Hij verraadde Jezus met een kus. Groep 5 zong hier een lied over: ‘Judas hart is koud en hard, hij ziet de liefde niet!’. Petrus kon niet geloven dat er iemand zou zijn die Jezus zou verraden. Hij zei tegen Jezus dat hij dat in ieder geval nooit doen. Maar toch ontkende hij tot 3x toe dat hij Jezus niet kende. Toen de haan kraaide, huilde en schaamde hij zich diep. Groep 6 zong voor ons dat God alles van ons weet en altijd naast ons zal staan. Hoe wonderbaar! Jezus werd ondertussen naar Pilatus gebracht. De mensen mochten kiezen: Jezus of Barabas. Zwart of wit? De mensen kozen voor Barabas. Jezus zou gekruisigd worden! Groep 8 zong over de keuze: ‘Denk goed na aan welke kant je staat, denk niet wit, denk niet zwart, maar denk in de kleur van je hart!’. Daar op Golgotha, hing Jezus aan het kruis. Hij riep: ‘Vader, ik vertrouw op U’ en toen stierf hij. De meesters en juffen zongen daarover: Christus die zonder zonde was. Droeg onze schuld en onze straf. Volheid van leven, eeuwige blijdschap. God schenkt zijn liefde aan de wereld!’.
Jezus stierf aan het kruis voor ons! Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit het graf. Wat een wonder! Hij gaf ons de opdracht mee waar groep 3 ook over heeft gezongen: ‘Laat iedereen het horen, wat Jezus heeft gedaan. De steen is weg, het graf is leeg: de Heer is opgestaan!’. Wat een blijde boodschap. Wat een feest!
De opbrengst van de collecte die na afloop gehouden is voor de stichting ‘Vrienden voor Afrika’ heeft het mooie bedrag opgeleverd van 460 euro! Hartelijk dank!
Er zijn opnames gemaakt die u kunt bekijken via de website: www.kerkomroep.nl.

(Bunschoten, Immanuelkerk).

Het team wenst u een gezegend Paasfeest!