Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6!!

Vanaf de herfstvakantie is de gymles van 14.30 tot 15.15. De kinderen mogen dan, als er toestemming is van ouders, zelfstandig naar huis fietsen.

 

De werkdagen van de juffen :
maandag juf Annelies, dinsdag t/m vrijdagochtend juf Inge en vrijdagmiddag juf Annelies.

Huiswerk:

dinsdag  13 november    toets Natuurzaken  (thema 1, zintuigen)Iedereen heeft de samenvatting en de begrippenlijst weer meegekregen om te leren. De begrippenlijst mag voor de laatste keer de hele toets gebruikt worden.

 

maandag 12 november  Om 20.00 uur jaarvergadering OR/MR
dinsdag 13 november Toets NZ  thema 1  Zintuigen
woensdag 14 november
donderdag 15 november
vrijdag 16 november
maandag 19 november Vrijwillige oudergesprekken
 dinsdag 20 november
woensdag 21 november Studiedag, alle kinderen vrij
donderdag 22 november
vrijdag 23 november

 

Nieuwsbrieven

 

 

Huiswerkbladen

Woordenschat
Woordenschat thema 1
Woordenschat thema 2

Woordenschat thema 3
Woordenschat thema 4
Woordenschat thema 5
Woordenschat thema 6
Woordenschat thema 7
Woordenschat thema 8

Natuurzaken

Samenvatting NZ thema 1 zintuigen
Samenvatting NZ thema 2 water
Samenvatting NZ thema 3 lucht
Samenvatting NZ thema 4 milieu
Samenvatting NZ thema 5 ontwikkeling

begrippenlijst NZ thema 1 Zintuigen
begrippenlijst NZ thema 2 Water
begrippenlijst NZ thema 3 Lucht
begrippenlijst NZ thema 4 Milieu
begrippenlijst NZ thema 5 Ontwikkeling

Tijdzaken

samenvatting TZ thema 1 regenten en vorsten
samenvatting TZ thema 2 Pruiken en revoluties
Samenvatting TZ thema 3 Burgers en stoommachines
Samenvatting TZ thema 4 Wereldoorlogen en Holocaust
Samenvatting TZ thema 5 Televisie en computer

begrippenlijst TZ thema 1 regenten en vorsten
begrippenlijst TZ thema 2 Pruiken en revoluties
begrippenlijst TZ thema 3 Burgers en stoommachines
begrippenlijst TZ thema 4 Wereldoorlogen en Holocaust
begrippenlijst TZ thema 5 Televisie en computer

Wereldzaken

Samenvatting WZ thema 1 Nederland
Samenvatting WZ thema 2 Zuid-Nederland
Samenvatting WZ thema 3 West-Nederland
Samenvatting WZ thema 4 Noord-Nederland
Samenvatting WZ thema 5 Oost-Nederland

begrippenlijst WZ thema 1 Nederland
begrippenlijst WZ thema 2 Zuid-Nederland
begrippenlijst WZ thema 3 West-Nederland
begrippenlijst WZ thema 4 Noord-Nederland
begrippenlijst WZ thema 5 Oost-Nederland

Topografie

topo-oefenblad thema 1 Nederland
topo-oefenblad thema 2 Zuid-Nederland
topo-oefenblad thema 3 West-Nederland
topo-oefenblad thema 4 Noord-Nederland
topo-oefenblad thema 5 Oost-Nederland