Groep 3A

Welkom op de pagina van groep 3A!

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. Eindelijk zijn de kinderen begonnen in groep 3. In groep 3 leren de kinderen veel nieuwe dingen, zoals: rekenen, lezen en schrijven. Ook gaan we gymmen in de Kuil. Op deze site proberen we u op de hoogte te houden van de belangrijke activiteiten in groep 3.

De eerste weken in groep 3:
Wat hebben de kinderen al veel geleerd. We kennen al de volgende letters: i, k, s, m, aa, p en de r. Daar komen deze week nog bij de v en de e. Met al deze letters kunnen wij al veel woorden en zinnen lezen. Elke dag lezen wij in ons leesboekje. Hiervan heeft uw kind een gekopieerde versie mee naar huis gekregen, dan kan er thuis ook geoefend worden.

Naast dat we de letters leren lezen leren wij ze ook schrijven. Als wij een nieuwe letter leren, dan leren wij die schrijven. De tweede dag als we de letter herhalen, dan schrijven we woorden met de nieuwe letter.

Ook leren we rekenen in groep 3. De kinderen moeten de stippen aan het juiste cijfer verbinden. Ook leren we de cijfers op de juiste manier schrijven.

Op donderdag gaan we gymmen bij de Kuil. Dit was de eerste keer erg spannend, maar nu zijn de kinderen al gewend. Wij vertrekken om 8:10 bij de school vandaan. Om 8:20 zijn we bij de Kuil. Wij moeten aan de linkerkant naar binnen om ons om te kleden. Meeste Jelle staat ons om 8:30 op te wachten om een leuke sportles te verzorgen.

Groetjes,
Juf Maralie